Arne Langset

Politisk nestleder i Nordland Venstre, Medlem av Indre Helgeland Regionråd og gruppeleder for Venstre i Nesna Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Arne Langset

Arne Langset
Langset
8700 Nesna
[email protected]
99 00 76 53

Arne Langset har vært medlem av kommunestyre i til sammen 20 år og fast medlem i Nordland Fylkesting i to perioder. Han har siden 1998 vært tilsatt ved Høgskolen i Nesna.

Arne var administrasjonssjef og assisterende generalsekretær i Nei til EU fra 1992 og fram til folkeavstemminga i 1994.
Fra 1995 t.o.m 1997 arbeidet han som rådgiver for norske miljøorganisasjoner og hadde nasjonal og internasjonal matvareforsyning og matvarepolitikk som spesialområde. Han deltok i den sammenheng i Norges forhandlingsdelegasjon framfor verdens matvaretoppmøte i Roma i 1996 (WFS-96) og var 1995-97 representant for norske miljø- og utviklingsorganisasjoner i Den norske FAO-komiteen, som er regjeringens rådgivningsorgan i internasjonal matvarepolitikk. Han har skrevet en rekke kronikker og fagartikler om ressursforvaltning og matvarepolitikk.

Arne Langset

Som gruppeleder i fylkestinget har Arne markert seg spesielt innen saker som berører miljø og ressursforvaltning i landsdelen. Bl.a. har han arbeidet for at hensynet til forsvarlig (bærekraftig) ressursforvaltning skal komme sterkere inn i "Nordområde-strategien" fra Landsdelsutvalget og fylkene i Nord. Han har også engasjert seg sterkt i distrikts- og samferdselssaker med krav om at ikke nye miljø- og økonomihensyn skal ødelegge for en fornuftig bruk og forvaltning av ressursene i distriktene.

Arne har et stort kontaktnett på mange nivå og innen nesten alle parti. Han har vært medlem i Venstre siden 1973 og kjenner de fleste kommuner og lokallag godt.

KLIKK HER for å se VG-bloggen til Nesna Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**