Halv seier for Venstre og Kunstnerdalen kulturmuseum

Varaordfører i Sigdal Runolv Stegane (Venstre) fikk i kommunestyret torsdag kveld halvveis tilslutning for innholdet i en interpellasjon der han slo alarm om store råteskader på freda bygninger ved museet i Prestfoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Positiv ordfører
På direkte spørsmål svarte ordfører Knut Tore Eidal at han ville legge fram sak om situasjonen og kommunens medvirkning i kommunestyrets møte i juni. Eidal gjorde også rede for at det nå ville bli tatt kontakt med museet og at han vil sørge for å legge fram sak for kommunestyret i junimøtet med en nærmere orientering om saken og kommunens medvirkning til konkrete tiltak.

Kommunestyret sa nei
Rett etterpå stemte kommunestyret ned et forslag fra Venstre som skulle slå fast en slik framgangsmåte.
Venstres forslag:”Det legges fram sak til kommunestyret i juni som beskriver tilstanden for alle bygg ved Kunstnerdalen Kulturmuseum, avd. Sigdal. På bakgrunn av rapporten vurderer kommunestyret nødvendige tiltak og budsjettkonsekvenser.”
Dette ble for sterk kost og trolig for klar tale for kommunestyret, som til alt overmål sa nei til å stemme over forslaget.

-Dette er likevel en halv seier for Kunstnerdalen kulturmuseum. Men siden kommunestyret ikke ville vedta behandling i juni, er det nødvendig å holde høyt trykk på saken, sier Runolv Stegane.
Stegane mener det trengs minst en million kroner for å redde de mest utsatte bygningene, og at det må handles raskt.

Runolv Stegane

Foto: Christoffer Biong

Freidig av Frp
Fremskrittpartiets Håkon Hofton ordla seg slik at det måtte oppfattes som direkte kritikk av Steganes engasjement i saken. Hoftun kritiserte et oppslag i Bygdeposten torsdag der museumsbestyrer Sigrid Kvisle iflg. avisa uttalte at hun har en følelse av at det hadde vært lettere å få penger dersom museet hadde hatt fylkestopper og kongelige på besøkslista. Hun sa dette med klar adresse til stadig nye bevilgninger til kunstnerhjemmet Lauvlia.
Stegane ble irritert over Hoftuns uttalelser og slo tilbake med å fortelle om sitt engasjement for Lauvlia i fylkespolitikken og at Frp og Høyre der har stemt mot bevilgning til kunstnerhjemmet, til tross for at fylkeskommunen eier 1/3 av bygningene. Bakgrunnen for Hoftons indirekte kritikk av Stegane var trolig at Stegane onsdag var på befaring på museet og at dette var avbilda i Bygdeposten.
– Det må forventes at kommunestyrepresentantene i Sigdal er såpass seriøse at de klarer å skille mellom et intervju med museumsbestyreren og et bilde av meg. Jeg har ikke uttalt meg negativt om Lauvlia til Bygdeposten og er heller ikke sitert der med et eneste ord, uttalte en tydelig irritert varaordfører uten at ordfører Eidal gjorde tegn til å løfte klubba.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**