Nytt møte om vårt kommunevalgprogram

Bamble Venstre har hatt første programmøte foran høstens kommunevalg. Med bakgrunn i diverse innspill i møtet vil programkomiteen lage et grovutkast som vil sendt ut til medlemmene i Bamble Venstre og kandidatene på Bamble Venstres liste rett over pinse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til medlemmer i Bamble Venstre/kandidatene på Bamble Venstres liste

Vi ønsker imidlertid at flere kommer med tanker/ideer til programarbeidet. For også de som ikke hadde anledning til å møte på vårt første møte, inviteres alle til vårt andre møte.

Sted: Bamble Rådhus
Når: Mandag 4. juni 2007
Kl.: 18.30 — 20.30

Det blir enkel bevertning på møtet.

Merk dere datoen. Nå har dere muligheten til å komme med innspill! På grunn av bevertning, gi beskjed om du kommer/ikke kommer på møtet innen fredag 1. juni.

Det er ønskelig med konstruktive lokale forslag fra dere til saker som vi bør ta opp i programmet vårt. Vi må ha gode saker som vi kan markedsføre i valgkampen fra de fem hovedkretsene (Langesund, Stathelle, Rugtvedt, Herre og Vest-Bamble).

For de som eventuelt ikke har muligheter til å møte denne gangen heller, er det anledning til å komme med innspill på disse to mail — adressene innen 3. juni:

[email protected]

Tlf. 958 41 967

eller

[email protected]
Tlf. 913 65 115

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**