Styremøte i Nordland Venstre

Helgen 1-3.juni arrangerer Nordland Venstre styremøte og førstekandidat samling i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til alle 1.kandidater i Nordland Venstre!

Etter en “rolig” start på våren ønsker styret i Nordland Venstre å invitere alle 1.kandidatene fra våre lokallag i Nordland til Valgkampåpning og en felles økt med valgprogramarbeid i Bodø lørdag 2. og søndag 3. JUNI 2007.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Generelt
Vi har jo som alle har fått med seg en rolig fremgang og vil etter innsats ha mulighet til å gjøre et veldig godt valg til høsten. Vi har som målsetting å få inn fire representanter på Fylkestinget til høsten og derfor en generell målsetning om en oppslutning i Nordland på 6%. Som utgangspunkt har vi styrket listene rundt om i fylket og fått tre nye venstrelister for folk å stemme på i Nordland til høsten i forhold til sist valg. Dette kan vi bare gratulere oss selv med som venstrefolk, og følge opp dette grunnlagsarbeidet med full styrke til over valget!

Det blir viktig å ta med seg så mange innspill som mulig fra hver en krok i Nordland slik at vi kan representere et bredest mulig Valgkamp-program for Nordland Venstre til høstens store begivenhet når vi samles i Bodø.

Programmet i grove trekk;

Lørdag
– 09.00 Oppstart med en innledning til Venstres valgkamp 2007.
– 10.00 – 11.30 Innarbeide en samlet mønstring i Bodøs gater (glasshuset og rundt om i sentrale deler av byen): Fanesakene til Nordland Venstre skal vises frem, med et spesielt blikk på Bodø Venstres program (kommer tilbake til dette)
– 11.30 – 14.30 Vi arrangerer stand, vandrer rundt for å være synlige med Venstremateriell, etc. for å gi Bodø et samlet løft og som en markering for at vi er i gang med valgkampen: VENSTRE SKAL SYNES I GATENE!
– Runolf Stegane vil komme til byen i dette tidsrommet og vandre rundt sammen med oss for å være behjelpelig med å løfte stemningen. Han vil videre være med oss gjennom helgens arbeidøkt.
– 15.00 vil vi samle oss igjen for å oppsummere og strarte det videre arbeidet.
– 16.00 – 19.00 Presentasjon av diskusjonsgrunnlaget for valgkamparbeidet. Vi deler oss opp i arbeidsgrupper for å drøfte innspill og saker som ønskes inn i programmet. PS: Dette skal skriftlig og muntlig (gruppevis) presenteres!
– 19.00 – 20.00 Presentasjon av gruppearbeidet
– Ca. 21.00 Pølse med brød på Esso ….. eller anna snacks dem servere i Bodø?
– 22.00 Arnfinn Ellingsen skal fortelle vitser
– 23.00 Vi gjør det vi alltid har gjort på denne tida – legger oss.
– 24.00 Zzzzzz
.
– 05.00 Kontrollerer om Arnfinn også er kommet seg i seng….

Søndag:
– 09.00 : Oppsummering/oppstart.
– 09.30 – 10.30: Videre arbeide mot valget: Mål, strategier og profilering.
– 10.30 – 12.00: Valgkampstrategi: Gruppearbeid.
– 12.00 Lunch.
– 12.30 Presentasjon av gruppearbeid om Valgkampstrategi
– 13.00 Presentasjon av grovutkast til Nordland Venstres valgprogram for 2007
– 13.30 Vi ser på de enkelte lags programmer og arbeider med innspill til programmene til de som ikke er kommet i mål: Et kolegialt arbeide med de som ikke vet hvordan dem skal komme i mål – også generelle ting som kommer opp som noen trenger støtte til mot valgkampen. Styret i Nordland Venstre vil under denne seansen sitte samlet og fortløpende ta i mot saker til behandling/svare på spørsmål.

– 15.00 Avslutning.

Vel møtt!

Mvh,

Tor Arne Solvoll
Fylkesleder
Nordland Venstre

Som motivasjon vedlegger vi følgende link- denne er god og motiverende “Klimautfordringen kan mestres”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**