Landbruket og kulturen i Re

Torsdag 24.05 inviterte Re Venstre til et åpent medlemsmøte på Retek. Som et ledd i programarbeidet i forbindelse med høstens lokalvalg var det denne kvelden invitert to innledere; representanter for Bondelagene i kommunen samt den kommunale kultursektoren. Hensikten var å få kjennskap til hva som opptar de to sektorene i disse dager, og om vi har felles saker som kan frontes av Re Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Svein Holmøy

Foto: Ulf Lund Halvorsen

Landbrukstimen
Svein Holmøy, Ramnes Bondelag og Knut Søyland, Våle Bondelag orienterte om vilkår ved å være bonde i Norge generelt og Re spesielt. Det ble bl.a. pekt på at antall årsverk i norsk landbruk har gått ned med 25% fra 1995. Jordvern var et tema av felles interesse, og Søyland tok til orde for å tenke fortetting i Revetal sentrum. Eksempelvis ved at man bygger kjellere og flere etasjer i høyden.

Re Venstre ønsket mulige innspill på miljøområdet. Bondelagsrepresentantene mente det kunne satses mer på flisfyring og at det var ved nok til å lage bioflis. "Problemet er at strømmen er for billig til at bioenergi lønner seg". På miljøområdet ble også nevnt muligheten for tetting av gjødselkjellere med utnyttelse av gassen samt korntørke med halmfyring.

Holmøy og Søyland pekte på at landbruksnæringen er kommunens største næring, og sa seg veldig fornøyd med landbrukskontoret. Et aktuelt prosjekt som pågår i Re, er for øvrig å kartlegge hva som skal til for å holde på de som allerede satser økologisk og i tillegg oppnå nasjonale målsettinger om 15% økologisk landbruk.

For de som er interessert i å følge med på aktuelle landbrukssaker i Vestfold, anbefales nettstedet:
www.grontfagsenter.no

Landbruk og kultur

Foto: Ulf Lund Halvorsen

Kulturtimen
Ida Johre, fersk kultursjef i Re, holdt et innlegg om oppbyggingen av kultursektoren i kommunen og hvilke ulike arbeidsområder de sysler med. Fra 1. juni vil det være 27 ansatte i sektoren, og dette tilsvarer drøye 14 årsverk.

Johre understreket at de ønsker å fremstå som noe mer enn et sted å hente penger; de ønsker å gi råd, veiledning og henvisninger. Av aktuelle saker ble nevnt prosjektet "Slagene på Re", rullering av idrettsplanen og utbedring på Sandsletta.

Re Venstre fremmet et forslag om et tverrkulturelt forum, som et par ganger i året kan møtes til dialog med temaer av felles interesse, sette opp aktivitetskalender, oppdatere adressedatabaser m.m.

Re Venstre ønsket å følge opp forslaget sitt om bygging av et livssynsnøytralt seremonirom kombinert med kulturhus på Revetal, og Johre kunne informere om at forprosjekt til dette skal komme i 2008.

Re’s KOSTRA-tall på kultur viser at vi ligger lavt i forhold til andre kommuner. Den kommunale økonomien blir tyngre neste år, og en følge av dette kan bli reduksjon i aktiviteten.
Johres bønn til politikerne er at de skal ta langsiktige valg og se ut over 4-årsperioden. "Det blir sving på sakene hvis politikere og administrasjon drar i samme retning."

Referat: Elin Berg Schmidt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**