Britt Inglingstad

Britt Inglingstad er Østensjø Venstre faste medlem i Østensjø bydelsutvalg 2011 – 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Britt inglingstad

Foto: Are Inglingstad

I inneværende periode er hun leder av bydelsutvilking, miljø- og kulturkomiteen (BMK) i Østensjø. Britt Inglingstad er styremedlem i Østensjø Venstre og sitter i sin 2. periode for Venstre i bydelsutvalget . Britt er 53 år, skilt, har 2 barn og er bosatt på Skøyenåsen. Britt er utdannet bedriftsøkonom og arbeider som kunderådgiver i bank. Hun har sittet som styremedlem i flere frivillige organisasjoner, og møter i Kulturutvalget i Oslo Venstre. Britt er oppvokst i bydelen og er spesielt opptatt av barn og unges vilkår, kultur, idrett og miljø. Videre er hun opptatt av at beslutninger som angår velferd, trygghet og bomiljø blir tatt lokalt, og at bydelens tjeneste- og omsorgstilbud innenfor barnevernet og til bydelens eldre skal styrkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**