Eirik Rudi Wærner

Eirik Rudi Wærner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Eirik Wærner

Foto: Reidar Lerdal

Eirik Wærner har vært leder av Østensjø Venstre i over 20 år, og sitter
nå som styremedlem. Wærner er gift og bor på Oppsal. Han arbeider som
miljørådgiver i et rådgiverfirma på Ryen. Han er dermed
miljøinteressert, og er ekspert på bygg- og anleggsavfall, farlig avfall
og elektrisk og elektronisk avfall. Han arbeider også som
miljøansvarlig i ulike byggeprosjekter, og miljøgodkjenner alle
materialer som skal brukes på byggeplassen. Han var med å stiftet
Østensjøvannets venner, og sitter i styret der. Han er også styreleder
i foreningen Treets venner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**