Reidar Lerdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Reidar Lerdal

Foto: Reidar Lerdal

Reidar Lerdal er leder i Østensjø Venstre , 1. vara for Venstre til bydelsutvalget og medlem i Oppvekskomiteen i Østensjø bydel. Han er selvstendig næringsdrivende og bosatt på Bryn med kone og to barn. Han er aktiv i lokalt miljøarbeid, og er foruten miljø svært interessert i samferdsel-, byutvikling- og lokaldemokratisaker. Reidar Lerdal er i perioden 2010 – 2012 leder av valgkomiteen i Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**