Hans Antonsen i regjeringas personvernkommisjon

2006Regjeringa har oppnevnt en personvernkommisjon etter forslag fra Venstre. I kommisjonen har Venstres ordførerkandidat i Grimstad, Hans Antonsen, fått plass. Hans Antonsen er tidligere generalsekretær i Venstre, har vært statssekretær i Næringsdepartementet og informasjonsdirektør i Ericsson. Nå er han daglig leder i kommunikasjonsbyrået Ordkraft, leder i Grimstad Venstre og ordførerkandidat i Grimstad, der Venstre hadde 10% ioppslutning ved forrige kommunevalg. Hans Antonsen var også leder for Venstres prinsipprogramkomite som la fram programforslaget sitt på Venstres landsmøte i Bergen i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hans Antonsen

Foto: Vidar Grundetjern

Forutsetning for frihet
– I et moderne samfunn er et sterkt personvern en forutsetning for at folk kan føle seg frie, sier Venstres tidligere generalsekretær Hans Antonsen, her på talerstolen på Venstres landsmøte i år. Han et av medlemmene i kommisjonen som ble opprettet i dag.

Personvernet er på vikende front både i offentlig og privat virksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

Presset
– Personvernet i dag er under sterkt press, fordi det på alle områder i samfunnet er en sterk tendens til økende registrering, bruk og gjenbruk av personopplysninger, sier Hans Antonsen

Personvernkommisjonen skal arbeide ut 2008 og står fritt til å fremme forslag som kan gi et bedre personvern.
– Vi var tidlig ute med lovgivning og etablering av Datatilsynet i Norge, men det er slett ikke sikkert at de virkemidlene vi har hatt for å ta vare på personvernet, er de beste for framtida, sier Hans Antonsen.

Elektroniske spor
Venstre har vært sterkt kritisk til følgene av at det nærmest blir en forutsetning at alle dagligdagse gjøremål skal etterlate elektroniske spor. Det vil lett kaste mistanke over alle som bryter et mønster.

– Man går gjennom hverdagen og etterlater seg en serie spor. Til slutt får man nesten spørsmålet: Hva gjorde du egentlig, siden du ikke etterlot deg elektroniske spor, sa Odd Einar Dørum under debatten i Stortinget i mars 2006, da Venstres opprinnelige forslag om en personvernkommisjon ble behandlet.

Mer informasjon og kontaktpersoner:
Lars Sponheim: 9306 3594
Hans Antonsen: 4144 6657

Mer om Hans Antonsen:
Hans Antonsen har i en årrekke stått sentralt i Venstres arbeid med personvern, blant annet som generalsekretær i partiet fra 1993-97, og som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet i den første Bondevik-regjeringen. Antonsen ledet også arbeidet med det nye prinsipprogrammet som ble vedtatt på Venstres landsmøte i vår. Han har også arbeidet for teknologibedrifter som Ericsson og er i dag daglig leder for Ordkraft, et byrå innen informasjon og samfunnskontakt i Kristiansand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**