200 000 fra fylkeskommunen til Lauvlia IKS

Hovedutvalget for kultur i Buskerud bevilga i dag 200.000 kroner til Lauvlia IKS og og det nye prosjektet Trollporten til Nøkkelandet. Administrasjonen i fylket avslo først søknaden. Men Venstres medlem i utvalget Runolv Stegane forlangte å få saken fram til politisk behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Administrasjonen avslo – de folkevalgte sa ja

Buskerud fylkeskommunen bevilget torsdag 200.000 kroner til Lauvlia IKS og det nye prosjektet Trollporten til Nøkkelandet. Dermed kan arbeidet starte så fort det foreligger godkjent reguleringsplan.
-Det var gledelig at politikerne i hovedutvalget for kultur ble med på denne bevilgningen etter at administrasjonen i fylkeskommunen først hadde avslått å gi fylkeskomunal støtte, sier Venstres medlem i utvalget Runolv Stegane. Stegane har vært aktiv pådriver for denne bevilgninga til Lauvlia og forlangte å få saken fram til de folkevalgte.
– Siden fylkeskommunen eier 1/3 av bygningene på Lauvlia, var det også helt på sin plass at politikerne sa ja til det nye prosjektet. Sigdal kommunestyre bevilga i forrige uke 300.000 kroner. Arbeidet med Trollporten til Nøkkelandet vil komme i gang så fort reguleringsplanen er godkjent. Det skjer trolig i kommunestyret i august, forteller Stegane.

Les mer om Trollporten til Nøkkelandet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**