Krever at SFT rapporten utleveres

Gunnar Kvassheim, Venstres leder i Stortingets Energi- og miljøkomite krever at regjeringen utleverer rapporten fra SFT som slår fast at 2/3 av klimakuttene kan tas innenlands. Han viser til at dette er viktig bakgrunnsmateriell når klimapolitikken skal utformes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Miljø, forurensning

Foto: Luth

Regjeringen har prøvd å hemmeligholde rapporten fra SFT som slår fast at så mye som 2/3 av klimakuttene kan tas innenlands. Da har SFT ikke vurdert virkningene av reduksjon i trafikken eller økning i skogsareal for å hanskes med CO2 utslippene.

— Jeg begriper ikke hvorfor denne rapporten ikke er blitt offentliggjort, sier Kvassheim til Aftenposten.no. Han har fått rapporten fra avisa, men mener at det burde være selvsagt at regjeringen la rapporten fram når det nå pågår arbeide i Stortinget med ny klimalov og et nytt kvotesystem.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**