Franziska Wika

Nordland Venstres representant på fylkestinget,
Gruppeleder Vefsn Venstre &
Lokallagsleder Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Franziska´s BLOGG

Franziska Wika

Franziska Wika
e-post: [email protected]
Født 12.11.1962
Sivilstand: gift, 3 barn
Yrke: Musiker
For tiden arbeider hun som lektor ved Mosjøen videregående skole

Venstre "oppdaget" Franziska Wika i 1999. Det var Venstres sosial – liberale ideologi, som bygger på enkeltmenneskes frihet, forbundet med sosialt ansvar, som gjorde at hun meldte seg inn i partiet og som ble utgangspunkt for hennes politiske engasjement. Kjerneområder for hennes arbeid har vært åpenhet i offentlig forvaltning, rettferd og likeverd, miljø, miljøvern og kultur. Hun har sittet i kommunestyret i Vefsn i 2 perioder. Ved siste kommunestyrevalget fikk hun like mange kommuleringer som ordføreren.

Franziska Wika er en uredd politiker. Ytringsfriheten brukes for å sette urettferdighet, maktkonsentrasjon og korrupsjon på dagsorden. Likegyldighet og uengasjerthet er samfunnets fiender.

Mosjøen

Gjennom sine tidlige jobbengasjementer som landsdelsmusiker og lektor ved Høgskolen i Tromsø har hun opparbeidet seg et stort kontaktnett i Nord Norge og er gjennom tallrike turneer "lommekjent" i vår landsdel og spesielt Nordland.

Som fylkespolitiker har hun en visjon om at innbyggerne og innflytterne i Nordland skal finne det "gode liv" på det stedet de ønsker å bo. Dette forutsetter at regionene og distriktene har en god infrastruktur i kommunikasjon, post-, helse-, kraft – og bredbåndstilbud. Barn og ungdom må ha optimale skole – og fritidstilbud. Tilgang til ondelig føde, bibliotekene skal være like tilgjengelig, uavhengig av bosted. Kultur og kulturopplevelser der du bor er mer og mer viktig for trivselen. For arbeidsgivere er alle de nevnte funksjonene utslagsgivende for å vinne konkurransen om kvalifisert arbeidskraft. Ungdommen står i sentrum for Franziskas engasjement.

Landsdelens naturgitte forutsetninger må snues fra å være en ulempe til å være et fortrinn. Nordland er mulighetens fylke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**