LOKALDEMOKRATI

BODØ VENSTRE
— FOR DEG SOM VIL PÅVIRKE

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


<-- Tilbake til programoversikten

a) POLITIKK I BODØ

Bodø Rådhus

Det er 41 representanter i Bodø bystyre. Ved de seneste valgene har ca 60% sluttet etter én periode. Som noen av årsakene er nevnt at følelsen av å få gjort noe er minimal og at bystyret fungerer som et sandpåstrøingsorgan.

Bodø bystyre må vitaliseres. Venstre vil ha bort "de lukkede roms" politikk, og åpne for talerett for eldrerådet, ungdomsrådet og andre sentrale råd i hovedkomiteer og bystyret.

b) STYRKING AV GRENDEUTVALGENE

Stemmegiving

Bodø kommune bør ha stor interesse av at grendeutvalgene opprettholdes og videreutvikles. At folk engasjerer seg og bryr seg om eget nærmiljø er en uvurderlig ressurs.

Bystyret skal i større grad delegere ansvar og myndighet til utvalgene.
Bodø Venstre vil jobbe for gjenetablering av Tverlandet grendeutvalg og for etablering av flere nye bydelsutvalg. Videre vil vi gå inn for at de eksisterende grendeutvalgene Kjerringøy, Innstranda, Saltstraumen og Skjerstad styrkes økonomisk og maktpolitisk.

c) SERVICEORIENTERTE KOMMUNALE TJENESTER
Venstre ønsker å øke tilgangen til informasjon gjennom utvidelse av Servicetorgets tjenester og åpningstider. Flere kommunale tjenester må gjøres tilgjengelige hele døgnet gjennom Internett.

Vi ønsker også å rydde opp i avgifts- og gebyrjungelen. Et gebyr skal ikke være på mer enn det tjenesten faktisk koster.

<-- Tilbake til programoversikten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**