Vil vitalisere ordningen med åpen spørretime

Levanger Venstre vil vitalisere kommunens ordning med åpen spørretime for andre enn kommunestyrets medlemmer. I en interpellasjon til ordføreren tar Karl Meinert Buchholdt til orde for økt markedsføring av ordningen med åpen spørretime for innbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil at flere skal benytte seg av ordningen med åpen spørretime i forbindelse med kommunestyremøtene. Derfor foreslår partiet nå at foreninger og ideelle organisasjoner som arbeider med problemstillinger knyttet til nærmiljø, omsorg og generell samfunnsdebatt skal informeres bedre om ordningen.

– Vi bør endre dagens system og informere bedre om ordningen slik at innbyggere og organisasjoner blir bedre kjent med muligheten til å komme til kommunestyret med spørsmål om saker som foregår i by og bygd. Dette vil senke terskelen for å få kjørt saker opp på den politiske dagsorden og bidra til økt fokus på aktuelle problemstillinger rundt om i kommunen, sier Karl Meinert Buchholdt, lokallagsleder og kommunestyrerepresentant for Levanger Venstre.

Dette er et tiltak som ikke vil koste noe, men jeg tror ordningen er ukjent for mange. Hensikten er å føre mer av samfunnsdebatten inn i kommunstyret, samt å få en bedre oversikt over kommunale forhold, fortsetter Buchholdt.

– Venstre har lenge kjempet for ordninger som kan forbedre lokaldemokratiet. Derfor håper jeg at ordføreren er såpass konstruktiv at han kan imøtekomme Venstres forslag, avslutter en engasjert Buchholdt.

Les hele interpellasjonen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**