Gi innbyggerne høghastighetsnett

Runolv Stegane (V) mener at det går for tregt med utbygging av breibånd i Sigdal. Nå stiller han interpellasjon til ordfører Knut Tore Eidal (Sp) for å få fortgang i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Runolv Stegane,
3350 Prestfoss

Ordfører Knut Tore Eidal,
Sigdal kommune,
3350 Prestfoss Prestfoss 01.03.2007

Interpellasjon til kommunestyrets møte 8. mars:
GI INNBYGGERNE I SIGDAL TILGANG TIL HØGHASTIGHETSNETT

Sigdal kommune har inngått avtale med Midt Nett Buskerud A/S om utbygging av breibånd (fiberkabel) gjennom hele kommunen. I utgangspunktet er dette et svært bra prosjekt, spesielt når Telenor ikke synes å ha interesse av å gi innbyggerne i en distriktskommune som Sigdal et fullverdig tilbud.

Men utbyggingsavtalen gjelder bare for kommunale bygg og anlegg. Det gir gode forhold for alle kommunale arbeidsplasser, men et flertall av innbyggerne i bygda og næringslivet vil slite med en gammeldags teknologi.

Midt Nett satser mange millioner kroner på fiberkabel i Modum, Sigdal og Krødsherad. Pengene som brukes kommer i hovedsak fra innbyggerne i de tre kommunene gjennom betaling av nettleie. Innbyggerne og bedriftene betaler skatt til kommunen. Fiberkabel bygges ved bruk av næringslivets og innbyggernes penger.

Det bør derfor være et rimelig krav at kommunen viser større engasjement for å gi innbyggerne og næringslivet et skikkelig breibånd. I Soria Moria-erklæringa sier Ap, Sp og SV: "For Regjeringen er det et mål at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett til lik pris over hele landet."

Sigdal kommune bør følge opp dette, ta initiativ og innlede samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Målet for en offentlig millionsatsing på fiberkabel må være at det kommer alle innbyggere og bedrifter til gode. Et godt breibånd er en viktig forutsetning for at "det skal lyse i alle glas".

Kommunen bør, sammen med annen offentlig myndighet, sørge for det ikke skal være urimelige geografiske forskjeller ved tilknytting til breibåndsnett. Det er en offentlig oppgave å bidra til å realisere utbygging i områder hvor det kommersielt ikke lar seg gjøre.

Spørsmål til ordføreren:
Vil ordføreren ta initiativ overfor aktuelle utbyggingspartnere for snarest å få i gang arbeid som kan gi innbyggere og bedrifter i Sigdal tilgang til skikkelig breibånd, i tråd med det regjeringspartiene har lovet?

Runolv Stegane
kommunestyrepresentant/gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**