Kompetanseår for lærerne

På mandagens kommunestyremøte vil Venstre forslag om en forsøksordning knyttet til kompetanseår for lærerne i Eigersund bli fremmet på nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Da Venstre la fram det samme forslaget i levekårsutvalget fikk forslaget bare Venstres stemme. I forbindelse med kunnskapsløftet er det blitt sagt at læreren er den viktigste personen. DA må en våge å satse ekstra på denne yrkesgruppen. Med kunnskapsløftet er fagene blitt forandret der bl.a. bruk av IT SKAL være en grunnleggende ferdighet. Internasjonale tester som sammenlikner elever i flere land undres over at norsk skole skårer middels på faglighet. Mye taler for at kommunen her må sette inn et ekstra støt – at det må det være rett å teste ut dette forsøket i Eigersund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**