Levekårsutvalget ønsker ikke evaluering fra forsterket avdeling på Grøne Bråden skole

Venstres Brit Kvassheim fikk ingen med seg da hun fremmet forslag om en evaluering av det forsterkede tilbudet på Grøne Bråden skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Spørsmålet kom opp i sist levekårsmøte og Kvassheim ønsket at foreldrenes erfaringer skulle komme med. Det var synd at resten av utvalget ikke ville støtte denne saken sier Brit Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**