Miljøverndagen

Venstre i Re markerte miljøverndagen med stand på Revetal.Standen var godt besøkt gjennom det meste av dagen. Mange gode spørsmål og godt engasjement om klima problematikken og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Miljødag

Foto: Privat

Venstre har i disse dager en sentral klimakampanje. Kampanjen bygger i hovedsak på å få på plass vedtak om lokale klimaplaner i alle kommuner og fylker hvor Venstre er representert. Der hvor det allerede finnes vedtak om klimahandlingsplaner, har vi satt sammen en rekke alternative forslag som kan være med på å følge opp dette. Kommunene kan for eksempel bruke sin markedsposisjon som innkjøper til å gå i front på miljø lokalt. I tilknytning til det lokale opplegget vil stortingsgruppa være på offensiven i rikspolitikken på miljø- og klima.

https://www.venstre.no/politikk/klimakampanjen/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**