Leserbrev: Hva galt har Rogaland gjort Regjeringen Stoltenberg?

Regjeringen svikter Rogaland. Stadig flere og flere statlige og halvstatlige arbeidsplasser flyttes ut av regionen? Listen er omfattende så la meg ta det punktvis:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av: Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder Venstre, Stavanger bystyre.

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Vidar Grundetjern

1. Universitetet i Stavanger fikk i statsbudsjettet 45 millioner kroner til forskning. Jevnstore Tromsø får 260 millioner, nesten seks ganger mer. Økningen i driftskostnader spises opp av prisstigningen. Det vi si at UiS taper terreng i forhold til de øvrige universitetene i landet.

2. Stortinget hadde store planer om å flytte den sentrale flyovervåkningskontrollen til Sola. Avinor utarbeidet framdriftsplaner. Men Avinor ønsket å endre på et Stortingsvedtak og gikk til regjeringen og ba om stopp i planene. Regjerningen stoppet storsatsningen på Sola! Dessuten: Kystvaktskvadronen ble flyttet tilbake til Bardufoss, mens meningen var at den skulle ligge på Sola.

3. Ansatte ved Braathensverkstedet på Sola kjempet for arbeidsplassene sine for et år siden. Nesten tre hundre arbeidsplasser sto på spill. Men hva gjorde Regjeringen? Ingenting! Det er ikke til å begripe når en lar tankene gå tilbake til kampen om 370 Unionsarbeidsplasser i Skien. Det ble det hevdet fra de "rødgrønne" den gang at "hadde de bare satt i regjeringsposisjon . ". Da de kom i regjeringsposisjon og fikk servert Braathensverkstedet i hendene ble det stille. Veldig stille. Verkstedet ble nedlagt. Det var ille nok at fagmiljøet ble nedlagt, men hvor ble det egentlig av? Det ble ikke flyttet til Gardermoen. I dag er det visstnok utenlandske verksteder som reparere flyene som tidligere ble håndtert på Sola. Er det slik det går når de rødgrønne skal drive aktivt eierskapspolitikk?

4. Alt tyder på at innretningen på fusjonen mellom Statoil og Hydro fra dag én vedrørende navn, hovedkontor og internasjonalt kontor er velsignet av statsministeren og olje- og energiministeren. Statsministeren har faktisk uttalt at fusjonen har vært hans kongstanke, — og da blir selvsagt enhver endring i fusjonsavtalen bare for kosmetikk å regne! Det var åpenbart at viktige konsernfunksjoner skulle flyttes fra Forus og ut av fylket. Ikke minst internasjonal avdeling, som nå skal til Oslo. Fusjonerte selskaper har en lei tendens til å rasjonalisere og effektivisere. Det betyr ofte nedbemanninger. Veksten i Statoil kommer sannsynligvis ikke her, men i Bergen og Oslo. Det er i Rogaland selskapet har best forutsetninger for å møte både dagens og morgendagens energiutfordringer! Det har ikke regjeringen Stoltenberg forstått.

5. "Hemmelig flytteplan for Jåttå . Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå ved Stavanger vurderes nedlagt om få år og flyttet til Landsdels- kommando Nord-Norge på Reitan ved Bodø" kunne Stavanger Aftenblad melde for en tid tilbake. En slik plan er ikke til å forstå. Det var nettopp regjeringen Stoltenberg som i 2001 plasserte hovedkvarteret til Jåtta av både planmessige og økonomiske grunner. I 2003 ble den fellesallierte kommandoen lagt til Norge for å ha felles nytte og stordriftsfordeler ved å være samlokalisert med det norske hovedkvarteret. Verken tidligere utenriksministere eller lokale Arbeiderpartirepresentanter skjønner argumentene. Men argumentene hviler ikke i det rasjonelle, men i en saus av Soria Moriaerklæringen og valgkampstrategier for Nord-Norge.. Men igjen skal det kanskje nedlegges hundrevis av stillinger i Jåttånuten.

6. Ingen Statsråder er oppnevnt fra Rogaland og regjeringen Stoltenberg oppnevnte ikke en eneste rogalending i det nye Statoilstyret.

7. Så langt er det ikke lovet en eneste Bybane/Kombibanekrone fra Samferdselsdepartementet. Det skal gå lang tid før bybanen er på plass hvis ikke Samferdeslsministeren snarest innser at banen er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, fylke og stat

8. Statsråd Brustad har tatt parti med Helse Vest vedr. nevrokirurgitilbudet i Stavanger. Det vil si at hun forsvare at dagens tilbud blir bygget ned i Stavanger og bygget opp i Bergen.

Regjeringen har et forklaringsproblem overfor regionen. De lokale rødgrønne politikerne i den arbeiderpartidominerte regjeringen har et forklaringsproblem overfor velgerne i Rogaland. Det er lokalvalg til høsten. Opposisjonen har fått den ene politiske "gavepakken" servet etter den andre fra regjeringen i forhold til regjeringens destruktive rogalandspolitikk.. Gavepakker vi mer enn gjerne skulle vært foruten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**