Venstre med klar miljøsatsing i revidert budsjett

I Venstres forslag i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett legges det opp til en massiv miljøsatsing innen miljø. Venstre foreslår økte bevilgninger til miljørettet forskning, støtte til fornybar energi, støtte til klimakommuner, økt satsing på miljøbiler og økte bevilgninger til kollektivtransporten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les mer i sammendraget av Venstres reviderte budsjett på miljø- og samferdselsområdet. (PDF-dokument, 62 kb)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**