Medlemsmøte om programmet

Stavanger Venstre arrangerer medlemsmøte om programmet onsdag 13. juni klokken 19 på Martinique.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kjære Stavanger Venstre-medlem!
Har du savnet informasjon om Stavanger Venstres program for neste valgperiode etter program- og nominasjonsmøtet vårt i mars? Våren har gått fort men nå er det høy tid for enda et programmøte der vi skal gå igjennom det programforslaget som er resultatet av blant annet diskusjonene vi hadde på forrige møte. Møtet holdes onsdag 13. juni kl. 19 på Martinique, i deres møtelokale i annen etasje. Ingen påmelding er nødvendig da vi kun spanderer en kopp kaffe på de fremmøtte (men det er jo anledning å kjøpe seg noe annet for de som vil det). Jeg håper mange har mulighet å stille på så kort varsel og særlig hyggelig er det om noen av dere som er nyinnmeldte møter opp for å bli kjent og bidra med synspunkter.
Dersom programforslaget blir ferdig redigert før møtet vil jeg distribuere det per epost men uansett vil det finnes papirkopier på møtet. De som ikke kan stille på møtet men ønsker å ta del av utkastet kan ta kontakt med meg så sender jeg det til dem. (Det blir for dyrt å sende programforslag til alle — vi venter med massedistribusjon til det at programmet er ferdig utarbeidet. Da vil det også legges ut på våre hjemmesider.)
Valgkampåpning er planlagt til fredag den 10. august så da er du invitert til en hyggelig kveld som vi kanskje samordner med andre lokallag og/eller fylkeslaget. Sett av kvelden allerede nå så vil vi sende ut mer informasjon når det nærmer seg.
Apropos valgkamp — Stavanger Venstres økonomi er ikke så god som vi skulle ønske den var med tanke på muligheten for å drive en offensiv og synlig valgkamp. Annonsekampanjer og valgmateriell koster mye men gir også mye igjen, derfor har vi i valgkamputvalget besluttet å åpne for en kronerulling blant våre medlemmer; alle bidrag — store som små — til Stavanger Venstre mottas med stor takknemlighet og vil gå rett inn på valgkampbudsjettet og senere vise igjen i vårt åpne regnskap. Stavanger Venstres kontonummer er 9685 05 61181, merk gjerne innbetalingen med “Kronerulling”. Eller ta kontakt med meg dersom du ønsker å få tilsendt giroblanketter der alt unntatt beløpet er ferdig utfylt.

Vel møtt på programmøtet og god sommer!

Lill Qvigstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**