Spørsmål om lokal klimaplan i Tvedestrand

Tvedestrand Venstre stiller spørsmål om lokal klimaplan i åpen spørretime i kommunestyret 19. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Syrinblomstring, hage, blomster, vår

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Spørsmålet ser slik ut:

VI MÅ TA LOKALT KLIMAANSVAR

Når FNs klimapanel nå har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport, er det ikke lenger mulig å ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Ulike studier viser at den rike delen av verden må redusere sine klimagassutslipp med 60-80% i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen. Både den britiske Stern-rapporten og det norske Lavutslippsutvalget har konkludert med at det er mulig å nå et slikt mål uten alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis vi har viljen til å handle nå.

Venstre har i Stortinget tatt initiativ for et bredt politisk klimaforlik. Vi trenger samarbeid på tvers av partilinjer for å ta tilbake den internasjonale lederrollen som en klimanasjon. Vi trenger også et samarbeid som strekker seg fra Stortinget til lokalpolitikerne, og fra politikerne til borgerne. Venstre ønsker å ta hele Norges befolkning med i et kreativt og målrettet samarbeid for å finne de beste og mest effektive måtene å redusere våre klimautslipp på. Gjennom politisk vilje, næringslivets kreativitet og et stort folkelig engasjement er det mulig å nå målene.

15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak. Det må settes tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn skal være med på å vinne klimakampen. Tvedestrand kommune kan og må selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak. Gjennom å lage en forpliktende klimaplan kan de virkemiddelene som er tilgjengelig for å redusere våre klimautslipp finnes, og samtidig kan en møteplass for kommune, innbyggere og næringsliv utvikles, hvor fremtidenes klimautfordringer kan møtes med en bred front.

Med bakgrunn i dette ønsker Venstre å spørre ordføreren om hvilke tiltak som så langt er planlagt eller iverksatt for å redusere klimagassutslippene fra Tvedestrand kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**