Tor Granerud

Livet er en leik!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tor Granerud

Foto: June Marcussen

Tor Granerud er andremann på lista i år.
Tor er 36 år. Han bor på Lunde med kone og to barn. Utdannet lærer, og jobber nå som formidler ved Næs Jernverksmuseum
Han har interesser som friluftsliv, jakt og bruk av naturen. Dette har ført ham inn i Sjørøverforeningen, som en av initiativtakerne og aktiv driver. Det lar seg lett kombinere med livsvarig glede av å leike. Det er lov å tulle og tøyse, spesielt når man har blitt "voksen"!
Hangen til leik går ikke ut over det sosiale sinnelaget, snarere tvert imot. Det er viktig at en behandler alle medborgere med respekt, og at alle skal få mulighet til å finne seg til rette i livet.
Med små barn, tjeneste i heimevernet og stor aktivitet i Sjørøverforeningen ved siden av en til tider hektisk jobb, går dagene fort, men Tor vil allikevel gjerne gjøre en innsats gjennom Venstre for lokalbefolkningen i neste periode!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**