Vold mot barn

Redd Barna er en organisasjon vi som lokalpolitikere bør ta på alvor. De gjør ikke bare en beundringsverdig innsats for verdens fattige barn. I vårt eget land er de med på å avdekke forhold i samfunnet som er skjult for de fleste og som vi ikke alltid ønsker å se i øynene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kristin Clemmensen

I disse dager starter Redd Barna en kampanje som skal vare fram til høstens valg. Tema for kampanjen er “vold mot barn”. Mer enn 100 000 barn utsettes for vold og overgrep i Norge. “Disse barna har rett til beskyttelse nå”, sier generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna i sin appell til politikerne.

For å stoppe volden mot barn er det laget en liste med seks politiske krav. Kravene er rettet mot politikerne i alle landets kommuner og er ment som en sjekkliste for de som stiller til valg til høsten.
I Porsgrunn har vi i Venstre tatt imot utfordringen fra Redd Barna. I vårt valgprogram går vi rett på sak:
“Porsgrunn Venstre ønsker en kommune som tar ansvar for at alle som jobber med barn har kunnskap om vold mot barn og kompetanse og ressurser til å gi riktig hjelp i rett tid”. Dette er en sak som politikere i alle partier bør stå sammen om.

Kristin Clemmensen
Porsgrunn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**