Styret i Porsgrunn Venstre for 2023 er:

Leder: Siren Johnsen. Epost: [email protected] Mobil: 91714558

Nestleder: Per Solli. [email protected] Mobil: 91312584

Sekretær: Anne-Beth LaForce. E-post: [email protected] Mobil: 91163129

Kasserer: Ole Mathisen. E-post: [email protected] Mobil: 94833940

Styremedlem: Versin Salar Epost: [email protected] Mobil: 46648896

Styremedlem: Åge Frisak. E-post: [email protected] Mobil: 97169205

Styremedlem: Kjersti Bjurstrøm. E-post: [email protected] Mobil: 90260591