Fylkestinget – elev PC

14 millioner til elev pcer, Venstre ville mer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fylkestinget fordelte under sak 51 2007 overskuddet fra 2006 til en rekke formål. Totalt hadde fylkestinget i overkant av 70 millioner kroner til fordeling.
Av disse midlene fikk elev pcer hele 14 millioner kroner.

I FT-sak 38/2006 vedtok fylkestinget å innføre obligatorisk bruk av bærbare datamaskinerfor elever i de videregående skoler i Nordland. Elevene skulle betale inntil kr 200 pr. mnd.for datamaskinene. Fra og med 2007 har Stortinget vedtatt gradvis å innføre gratis læremidler i de videregående skoler.

Som følge av dette kan ordningen med egenbetaling for datamaskiner ikke videreføres. I forslag til økonomiplan for 2008 — 11 er det foreslått avsatt 14 mill. kr pr. år til elev-pc-er i de videregående skoler. For å kunne innføre samme ordning for elever som begynner i videregående skole høsten 2007, foreslås det derfor at man disponerer 14 mill. kr av mindreforbruket i 2006 til formålet.

Under behandlingen av denne saken viste det seg at samtlige forslag fra komiteen, tok med penger til elev pcer.

I forslaget fra Venstre, KrF og Høyre foreslå et beløp til elev pcer på 18 000 000. I det beløpet var det lagt inn ekstraressurs til omstilling.

Under avstemmingen i denne saken, fikk forslaget fra SP, DnA, SV og Kystpartiet 30 stemmer og ble vedtatt.

les mer på fylkeskommunens hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**