Venstre ønsker kompetente lærere

Skolen skal gi alle et godt faglig grunnlag. Elevene skal gjennom skolen lære det de trenger for å møte dagens samfunn, og de skal lære det de trenger for kunnskapsamfunnet i framtida. Skal dette gå bra, er de avhengige av gode lærere. Derfor stiller Venstre krav til lærerne, skriver fylkesleder Line Øvernes Mørch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Line Moerk 1

Foto: Vidar Grundetjern

Venstre ønsker lærere med best mulig kompetanse, og vi ønsker at de skal ha særlig kunnskap i de fagene de underviser i. Lærere med gode kunnskaper i faget sitt er tryggere i lærerrollen, og læringsmiljøet blir bedre. Da tror vi elevene får lyst til å lære mer.
Når vi stiller krav til lærerne, vil vi selvfølgelig gjøre det mulig for dem å oppfylle kravene. Derfor vil Venstre innføre et kompetanseår for lærere. Etter et visst antall år skal lærere få permisjon for å ta videre utdannelse, praktisere i annet arbeid, eller gjøre noe annet som kan gi økt kompetanse. Dette tror vi gir større inspirasjon og faglig utvikling, og bidrar til å gjøre skolen til et enda bedre sted å være og lære for elevene.

Line Mørch
Leder, Aust-Agder Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**