LOKAL KLIMAPLAN I TVEDESTRAND!

Venstre stilte spørsmål til ordføreren i forrige kommunestyremøte om hvilke tiltak kommunen hadde planlagt eller iverksatt for å redusere klimagassutslippene fra Tvedestrand kommune. Det var tydelig at ordføreren hadde brukt fantasien for å finne noen brukbare eksempler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vannbåren varme på Lyngmyr var ett av dem. Det er fint å høre at det står på "skrytelista", siden det var etter forslag fra Venstre at det ble lagt inn. Flere andre tiltak ble nevnt, men det ble ikke gitt noe inntrykk av at de var resultat av en helhetlig, klimapolitisk tanke.

Vår

Foto: Franziska Wika

Allikevel er det bra at svaret ble gitt ut fra den klare forståelsen at vi har ansvar for klimaendringer og kan gjøre noe med dem. At klimaendringer er på gang og at de er menneskeskapt, er nå så godt dokumentert at det ikke lenger er nødvendig å bruke tid og kreftet på å argumentere for det.

Vi vet og at kommunene kan gjøre mye lokalt. Lavutslippsutvalget har komme med flere konkrete forslag til tiltak, og Ciceros (senter for klimaforskning ved UiO) utredning for Miljøverndepartementet i 2005, igangsatt av Bondevik II-regjeringen, sier mye om betydningen av lokal klimapolitikk.

Som eksempler på konkrete, lokale tiltak kan nevnes:
Vurdere framtidig transportbehov ved arealplanlegging.
Gjøre det enkelt og attraktivt å sykle mellom hjem og skole/arbeid/fritidsaktiviteter, deriblant lage sykkelparkering nær inngangen til skoler og andre offentlige bygg.
Stille miljøkrav ved bygging og drift av kommunale bygg.
Arbeide for at biodrivstoff skal være tilgjengelig på alle bensinstasjoner.
Handle biler som bruker fornybar energi ved nyanskaffelser.
Handle grønt ved offentlige innkjøp.
Legge til rette for miljøvennlige hus i nye byggefelt.

Venstre har oppfordret ordføreren til å føge opp arbeidet med en helhetlig, lokal klimaplan for Tvedestrand kommune, for å systematisere den lokale innsatsen. Det er noe av det viktigste han kan gjøre akkurat nå. Vi bistår gjerne med forslag til innhold i planen!

Line Mørch
Tvedestrand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**