Regjeringen svikter

Etterlyser miljøtiltak
Regjeringen la fram klimameldingen i dag. Meldingen skal legge føringen på utslippene av klimagasser i Norge i de kommende år. — Jeg hadde håpet på en mer ambisiøs plan med langt flere konkrete tiltak enn det regjeringen har lagt fram, uttaler Runolv Stegane, 1. kandidat for Venstre i Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Etterlyser miljøtiltak-Regjeringen svikter
Regjeringen la fram klimameldingen i dag. Meldingen skal legge føringen på utslippene av klimagasser i Norge i de kommende år. — Jeg hadde håpet på en mer ambisiøs plan med langt flere konkrete tiltak enn det regjeringen har lagt fram, uttaler Runolv Stegane, 1. kandidat for Venstre i Buskerud. Les mer på Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**