Vegvesenet vil senke fartsgrensene i Stavanger

Statens vegvesen ønsker å senke farten på flere veistrekninger i Stavanger. Politi og politikere er skeptiske til forslaget. – Det blir spesielt når et slikt forslag mangler solid faglig begrunnelse, sier Venstres representant, Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunalstyret for byutvikling behandlet saken torsdag kveld og flere av de politiske partiene uttrykte undring over forslaget som lå til behandling. Da det kunne tyde på at et forslag fra KrF om å avvise endringene ville oppnå flertall, bad adminisatrsjonen om at saken ikke ble behandlet som planlagt likevel.

Helge Solum Larsen

Foto: Vidar Grundetjern

– Det kan se ut som om at Vegvesenet kan fatte denne beslutningen alene, uten å høre vår mening, sier Solum Larsen, som mener det er merkelig dersom lokaldemokratiet vil bli holdt utenfor en slik beslutningsprosess.

Les mer >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**