Venstregjennomslag for klimagassreduksjon

Etter forslag ved en interpellasjon fra varaordfører Runolv Stegane, Venstre, vedtok kommunestyret i Sigdal torsdag kveld å sette fokus på hva kommuen kan gjøre for å redusere klimagssutslipp i Sigdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstregjennomslag: Sigdal skal ha fokus på klimagassreduksjon
Etter forslag ved en interpellasjon fra varaordfører Runolv Stegane, Venstre, vedtok kommunestyret i Sigdal torsdag kveld å sette fokus på hva kommuen kan gjøre for å redusere klimagssutslipp i Sigdal.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

-Det er svært gledelig at det var mulig å få med kommunestyret på et offensivt vedtak om å sette fokus på klima ved utarbeidelse av nye kommundelplaner og ved revisjon av kommuneplanen. Jeg forventer at det også er mulig, innen relativt kort tid, å utarbeide varmeplaner, i første omgang for sentrumsområdene i Prestfoss og Eggedal, sier Runolv Stegane.

Stegane stilte i kommunestyret spørsmål til ordfører Knut Tore Eidal om han ville ta initiativ til å starte arbeidet med å utarbeide en forpliktende klimaplan for Sigdal. Ordføreren svarte relativt positivt, men mente at det ville være feil å trekke ut arbeidsressurser i kommuneadministrasjonen for å utarbeide en generell klimaplan nå. Ordføreren ville heller legge inn tiltak i arbeidet med ny kommunedelplan for Prestfoss, Nerstad og i hytteutbyggingsområdet på Haglebu.

– Jeg vurderte det derfor raskt slik at det var bedre å få gjennomslag for å legge trykk på klimagassreduksjon ved utarbeidelse av nye kommunedelplaner og ved revisjon av kommuneplanen, enn å tape en votering om egen klimaplan, sier Stegane.

Venstres forslag (som ble vedtatt):
“Sigdal kommune skal ha fokus på reduksjon av utslipp av klimagasser ved arbeidet med kommunedelplaner og kommuneplanen.”

Hør nyhetsoppslag/intervju NRK Buskerud

Steganes interpellasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**