Stor støtte for Harestua Ungdomsskole

Christoffer Biong, 3. kandidat for Lunner Venstre, tok initiativ til en underskriftskampanje for å bevare Harestua Ungdomsskole. Så langt har 438 personer gitt sin støtte. Under folkemøtet på Harestua denne uken kom 102 av underskriftene alene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Dette viser at at mange er engasjert i dette spørsmålet, og at vi ikke lar oss tråkke på tærne. Jeg skal gjøre det jeg kan for at Harestua fortsatt skal ha en ungdomsskole, og jeg vil jobbe for at vi skal fortsette å videreutvikle den gode skolen Harestua har blitt.

– Det gleder meg at flere av de andre partiene nå også imøtegår kravet vårt om å bevare ungdomsskolen, men vi må passe på at disse løftene følges opp med handling.

Barn, kreativ, skole

Kritiserer Arbeiderpartiet
Biong kritiserer Arbeiderpartiet, og mener at de har hatt en vinglete holdning i skolepolitikken. — Vi skal huske på at det er Arbeiderpartiet som gjennomfører en storstilt sentralisering av de videregående skolene våre. Det er tydelig at de nå backer ut i Lunner kommune fordi de møter motstand.

– Arbeiderpartiet er mer opptatt av å få store skoler av glass og betong, enn å få et godt miljø for læring og fokus på kunnskap. Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter, avslutter Biong.

Vis at du vil være med å bevare ungdomsskolen her.

Kontaktinformasjon:
Christoffer Biong, 3. kandidat i Lunner for Venstre
Epost: [email protected]
Tlf: 97 65 27 97

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**