Venstre fikk gjennomslag for “Grønland-charrette”

Gamle Oslo Venstre fikk gjennomslag for at bydelen skal arrangere charrette for Grønland/Grønlandsleiret med Grønland torg. Charretten skal være åpne idé- og debattmøter for å finne gode grep for å utvikle Grønlandsområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ronny Fagereng

Foto: Fagereng

Grønland/Grønlandsleiret og Grønland torg må tilpasses utviklingen i bydelen. Siden prosjektet Miljøbyen Gamle Oslo har boligbygging, folketall og næringsvirksomhet endret seg betydelig. I dag preges Grønland av mye trafikk, farlige sykkelstier og for smale fortau.

– Vi trenger en skikkelig satsing på hele Grønland/Grønlandsleiret, fra Vaterlandsbrua til Helga Helgesens plass inkludert Grønland torg. Grønland må gjøres mer miljøvennlig for syklende, gående, beboere og næringsliv, sier foreslår Ronny Fagereng, Venstres BU-representant og 1. kandidat i Gamle Oslo.

Venstre fikk i bydelsutvalget gjennomslag for at bydelen skal arrangere en Grønland-charrette. Charretten vil ha til hensikt å utvikle kreative og konkrete forslag til design og plangrep for Grønland/Grønlandsleiret og Grønland torg, i samspill mellom fagfolk, lokale politikere, beboere, næringsliv og andre berørte parter.

I desember foreslo Gamle Oslo Venstre at bydelen skulle ta et initiativ for å utvikle Grønland til en mer miljøvennlig folkegate. Venstre har også i bystyret har bedt byrådet utarbeide en helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo. For Grønland vil det kunne bety det redusert biltrafikk, skjerming av boligområder, økt kollektivandel, og bedre fremkommelighet for syklende og gående.

Gamle Oslo Venstre har tidligere arrangert et åpent folkemøte om Grønland/Grønlandsleiret. Nå skal bydelen skal arrangere en charrette for området.

– Hva med flytte drosjene og utvide Grønland tog til Asylet, lage brede fortau og sykkelstier for gående, syklende samt utekafeer? Estetiske og funksjonelle ideer er mange, og særlig viktig er det at lokal beboere og politikere sammen med lokalt næringsliv får medvirke fra første stund, sier Ronny Fagereng (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**