Boligblokk-ja

Et enstemmig kommunestyre godkjente planene om en ny boligblokk på tomta til Iliaden på Mobekkleira.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


kilde: Rana Blad

Det måtte en reguleringsendring til for å bygge boliger på tomta som ligger på sørsida av Kirkeaksen, og dermed i et område som hele tida har vært tiltenkt næringsformål. Administrasjonen ønsket i utgangspunktet å stanse planene inntil en har fått en samla gjennomgang av området, blant annet med tanke på friarealer og lekeplasser.

Det ville ikke politikerne være med på. Planen ble derfor først enstemmig vedtatt i Miljø-, plan- og ressursutvalget, men med en protokolltilførsel der utvalget ber administrasjonen se på muligheten for å regulere inn et offentlig friareal på Mobekkleira.

Enstemmigheten ble fulgt opp i kommunestyret tirsdag, men ikke uten debatt. Flere av de som hadde ordet var betenkt over en utvikling som ikke har vært styrt av politikerne.

— Det er litt seint å tenke helhet på Mobekkleira nå. Det er ikke så mye igjen av hele området, sa Knut Bjørgen (A) som imidlertid var enig i at det er for langt til de parkene og grøntområdene som finnes i sentrum, med tanke på at det blant annet skal være plass til lek og spill.

— Jeg har stor forståelse for administrasjonens forslag. Men jeg tror det er for seint nå. Vi har drevet med en bit-for-bit-utbygging i området, men ennå er såpass mye ubrukt areal igjen at det vil være mulig å legge tilrette også for barnefamilier, mente Mary Ann Dahl (V).

Liv Bernersen (SV) var ikke optimistisk med tanke på framtidig bruk, og viste til mye mer omfattende planer som er lansert på det samme området:

— Det vi ser nå er bare begynnelsen. Dette kommer aldri til å bli et fint område. Vi har allerede vært altfor lemfeldige med å dispensere fra de planene som er lagt, sa hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**