Felles ansvar — felles suksess

Prosjektet “Felles Ansvar”, som ble opprettet av daværende justisminister Odd Einar Dørum høsten 2004, skal fortsette i Salten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


kilde: Avisa Nordland

Det er Salten Regionråd som heretter drifter prosjektet, og det betyr heldigvis at samtlige Salten-kommuner ser verdien av å videreføre arbeidet med å hindre unge mennesker i å bli lovbrytere.

Så vellykket som prosjektet har vært, ville det da også ha vært helt uforståelig om det ble nedlagt.

“Felles Ansvar” har som mål å snu unge lov brytere, og er et samarbeidsprosjekt mellom ulike hjelpeapparat som skole, barnevern, psykiatri, konfliktråd og politi. Målgruppen er ungdom fra 12 til 18 år, som inngår kontrakter hvor de forplikter seg til å unngå lovbrudd.

Prosjektet har så langt hatt et veldig godt resultat, men om lag 50 inngåtte kontrakter. Det berører 48 ungdommer, som har vært på vei ut i en mulig kriminell løpebane, men som prosjektet så langt har klart å holde på rett side av loven.

Ikke bare tjener rettsapparatet, fengselsvesenet og samfunnet for øvrig på at unge “småkriminelle” får et tilbud som kan vise vei ut av et liv på siden av loven. Også for den enkelte ungdom, og ungdommens familie, kan et prosjekt som “Felles ansvar” være eneste mulige vei vekk fra en kriminell løpebane. Ungdom som har feilet får en ny sjanse, og hjelp til å gripe den sjansen. Heldigvis har mange unge grepet den, og tegnet kontrakt.

Om alle klarer å holde kontrakten for “evig tid”, gjenstå å se. Det er likevel verdt et forsøk.

Prosjektet “Felles ansvar” er også et glimrende eksempel på at samarbeid mellom ulike offentlige etater kan fungere. Istedenfor at de unge blir skysset fra den ene offentlige instansen til den andre — eller at enkelte etater fraskriver seg ansvar — går fagpersonell sammen om å bruke kunnskap og kompetanse i en felles innsats fra å hindre unge mennesker i å havne enda lenger ut på skråplanet. Jo tidligere de fanges opp, jo større er sjansen for at innsatsen krones med hell; for alle parter.

Det er all grunn til å gi honnør til de involverte de tre siste årene; både fagpersonell i teamet og til ungdommene.

At både skole og politietaten innser at de har en rolle å spille i det kriminalforebyggende arbeidet, bidrar til at prosjektet lykkes. “Felles ansvar” er også et meget godt interkommunalt prosjekt for kommunene i Salten. Prosjektet viser at kompetansen finnes i regionen, og at man nå har funnet middelet til å nå et felles mål:

Færrest mulig ungdomskriminelle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**