Venstre støtter planene til Magma Geopark

Dalane har en unik mulighet der prinsippene om geoturisme og bærekraftig utvikling står sentralt.
Flertallet av formannskapsmedlemmene i Eigersund (H,FrP,SP og 1 uavhengig) vendte tommelen ned og vil ha saken på høring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den store diskusjonen var om grunneiernes rettigheter er ivaretatt. For Venstre var det viktig å vise til saksdokumentets forslag til vedtak punkt 6 som omhandlet dette punktet.

“Eigersund kommune forutsetter, og stiller som betingelse for sin deltakelse, at prosjektet ikke lager hindringer på grunneiernes disponeringer av egen eiendom ut over det som kan påregnes gjennom vanlig samfunnsplanlegging. ”

For Dalane og Eigersund kommune ville det ført til mange positive ringvirkninger å kunne viderført det arbeidet som alt er lagt ned i dette arbeidet. Venstre frykter at en ny utsettelse og trenering slik en høring legger opp til vil føre til en svekket entusiasme.

Her har vi en unik mulighet til å vise det interesssante geologiske området vi bor, og for å bli en geopark må deltakerkommunen legge til rette for økt miljøbevisthet der undervisning på alle nivå kun er en del av opplegget.

Venstres Tor-Inge Rake oppfordrer pådriverne til å stå på. Magma Geopark er godt for hele regionen og denne utsettelsen må brukes til å jobbe visere med opplegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**