Venstre vil ha fritt skolevalg

Fritt skolevalg sikrer sosial mobilitet og gjør det mulig å oppnå god utdanning for alle, skriver Audun vindøy i en replikk til Senterpartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Audun Vindøy

Audun Vindøy
Foto: Unge Venstre

Vi i Venstre deler ikke Senterpartiets frykt for valgfrihet i utdanningen. Tvert i mot, vi mener fritt skolevalg er et gode som vi bør strebe etter å gi i størst mulig grad. Å gå imot fritt skolevalg er å si at det er foreldrenes bosted som skal bestemme hvilke muligheter elevene har, uansett hvor gode karakterer en måtte ha. Venstre mener det er riktigere å la elevers innsats og prestasjoner være avgjørende. Har Senterpartiet tenkt over at deres politikk hindrer sosial mobilitet? Det at vi har et karakterbasert utdanningssystem gjør at alle kan oppnå god utdanning, uten hensyn til inntekt eller bosted.

Venstre ønsker et mangfoldig skoletilbud med stor frihet til hver enkelt skole i å utforme sin profil innenfor fag og metode. Slik får vi et tilbud innen videregående utdanning der alle har en skole som passer, men da må elevene også stå fritt til å søke seg til den skole de ønsker. Der Senterpartiet mener at hvor en kommer fra er viktigst, mener Venstre det viktigste er hvert menneskes muligheter til å ta frie valg over eget liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**