Vil ha mer offensiv satsing på boligbygging

Venstres kommmunestyregruppe ber i brev til ordfører Knut Tore Eidal om at han så raskt som mulig inviterer grunneiere til et møte med formannskapet for å få fart på utbygging av boligfelt i Sigdal. -Kommunen må ha som mål å være en ledende distriktskommune når det gjelder å tilby gode bomiljø, rimelige tomter og boliger, sier gruppeleder Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sigdal må bli best
Venstres kommmunestyregruppe ber i brev til ordfører Knut Tore Eidal om at han så raskt som mulig inviterer grunneiere til et møte med formannskapet for å få fart på utbygging av boligfelt i Sigdal. Venstre peker også på at kommunen har et stort behov for rimelige boliger og etterlyser innsats for å få i gang boligbyggelag.

-Skal en distriktskommune som Sigdal overleve over tid, må ha vi som mål å bli “best i klassen” når det gjelder å tilby fine tomter og rimelige boliger. Det er avsatt flere boligfelt i gjeldende kommuneplan. Men det skjer lite når det gjelder utbygginga av felta. Derfor må kommunen nå invitere aktuelle grunneire til dialog og samarbeid, sier Venstres gruppeleder Runolv Stegane.

Sigdal har i levekårsundersøkelse blitt kåra som en av de beste kommunene i landet å bo i.
– Dette må vi buke offensivt og positivt og legge en forpliktende plan for markedsføring av kommunen der tilbud av gode botilbud står sentralt, sier Stegane.

Andersnatten ved solnedgang

Foto: Siril Stegane

Brevet til ordfører Knut Tore Eidal:

Venstres kommunestyregruppe,
v/ Runolv Stegane,
3350 Prestfoss.

Sigdal kommune
v/ordfører Knut Tore Eidal,
3350 Prestfoss. Prestfoss 28.06.2007

SIGDAL MÅ SATSE OFFENSIVT PÅ BOLIGTOMTER —OG FELT
I gjeldende kommuneplan har Sigdal kommune, etter forslag fra private grunneiere, fått avsatt arealer for små og store boligfelt over hele bygda, men opparbeidelse av nye felt har latt vente på seg.

Kommunen skal nå i gang med kommunedelplaner for Prestfoss og Nerstad og det kan også være behov for revidering av kommuneplanen. I dette arbeidet har Venstre som mål å sikre ytterligere arealer for nye, attraktive tomter. Samtidig må kommunen må ha fokus på å tilby rimelige boalternativ.

Det ikke er nok å sette av tomteområder i planer. Kommunen må vise en mer offensiv holdning og ta kontakt med grunneiere med tanke på samarbeid. Her må kommunen være pådriver og se på hva som kan gjøres for å i gang investeringer og aktivitet.

Vi vet at næringslivet har behov for mer arbeidskraft og at det er vanskelig å skaffe dette innenlands. Sigdalkjøkkenet vurderer nå import av medarbeidere, men vil få problemer på grunn av manglende botilbud i kommunen. Det er heller ikke noe i vegen for at mange av dem som får arbeid etter den storstilte utbygginga på Norefjell bosetter seg i Sigdal.

Venstres kommunestyregruppe ber om at ordføreren inviterer samtlige grunneiere som har godkjente boligtomter i gjeldende planer og potensielle nye tomteselgere/utbyggere til et møte med formannskapet. Vi må få i gang dialog og samarbeid som kan gi positiv utvikling for bygda. I neste omgang, bør formannskapet som planutvalg holde et ekstra møte der alle innspill vurderes.

Kommunen må legge en offensiv plan for å markedsføre bygda som en god bo- og arbeidskommune med trygge oppvekst —og levekår, der Sigdal ligger på topp i landet. Kommunen har fortsatt ledig svært rimelige kommunale tomter, og det kommunale boligtilskuddet for ungdom bør økes og gjøres bedre kjent.

Runolv Stegane
gruppeleder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**