Anne Solsvik i Nationen: Rungende uenige unge kvinner i sentrum

De er unge, kvinner og representerer sentrumspartienes fremtid. De vil kjempe sammen for lokaldemokratiet og miljøet, men er rungende uenige om EU, skatt og kjønnsnøytrale ekteskap.
Av Berit Strøyer Aalborg, Nationen, 25.06.2007
— Det som er den tydeligste felles sentrumsverdien er tilliten til lokal handlefrihet og nærhet til befolkningen. I sentrum er vi opptatt av at fellesskapet er til for enkeltmennesket, ikke motsatt, sier KrFs nyvalgte nestleder Inger Lise Hansen.
Nationen har samlet tre unge politikere i Venstre, KrF og Sp til en prat om sentrum i norsk politikk.
De tre blir omtalt som sine egne partiers fremtidshåp, men er allerede sentrale i utformingen av politikken i sine partier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Inger Lise Hansen (26) ble valgt som nestleder for KrF i april, og er blant landets yngste politiske ledere gjennom tidene. Sp-politikeren Guri Størvold (31) er statssekretær hos Åslaug Haga i Kommunal- og regionaldepartementet. Hun ble politisk rådgiver for første gang som 23-åring i samme departement, den gangen med Odd Roger Enoksen som sjef.

Anne Solsvik

Foto: Arendal Venstre

Anne Solsvik (26) er andrekandidat i Arendal i høstens kommunevalg, nestleder i Unge Venstre og rådgiver for Venstre på Stortinget.
Sentrum på vippen
Alle tre er opptatt av sentrum som politisk kraft og sentrums sentrale posisjon. De mener det er riktig å søke makt for å få gjennomført egen politikk:
— Det ligger i et sentrumspartis natur at man søker samarbeidspartnere også utenfor sentrum. Både nasjonalt, internasjonalt og lokalt avgjør sentrumspartiene hvem som får makt, fordi disse partiene sitter på vippen, sier Guri Størvold (Sp).
Ingen av de tre ønsker å spekulere om fremtidige regjeringssamarbeid. Men de mener likevel mye om dette temaet: Den ferske KrF-nestlederen mener Ap har beveget seg mot venstre. Hun tror dette kan få konsekvenser for partiets samarbeid med sentrum.
— Hva fremtiden vil bringe er uviss. Det handler ikke bare om hvilken retning sentrumspartiene går, men også om hvilken retning de andre går, sier Hansen.
Guri Størvold er opptatt av å markere avstand mot høyresiden:
— Jeg kan ikke se for meg at Sp vil samarbeide med Høyre eller Frp i løpet av den neste tiårsperioden, sier hun.
Også de to andre mener avstanden til Frp er for stor.
— Lokalt samarbeider sentrumspartiene veldig forskjellig. Det er mange ulike konstellasjoner rundt om i landet. For oss i Venstre er det viktig å få gjennomslag for en liberal politikk, sier Anne Solsvik.
Mest ideologisk?
Solsvik mener Venstre er et mer ideologisk parti enn både Sp og KrF.
— Venstre er et liberalt parti, mens KrF og Sp er mer opptatt av en verditenkning, sier Anne Solsvik.
— Nei det er jeg ikke enig i. Personlig er jeg veldig opptatt av ideologi, den kristendemokratiske ideologien. Vårt syn er at mennesket står i sentrum, og må sees i et fellesskap, der familien er viktig. Vi er opptatt av balansen mellom at mennesket skal klare seg selv, og få hjelp når man trenger det. Det skal være nestekjærligheten som styrer, parerer Inger Lise Hansen.
Uenige om EU
Guri Størvold (Sp) ser kampen mot EU som en ideologisk sentrumssak, som har forent de tre partiene. Hun frykter at dette vil endre seg i fremtiden:
— Venstre er jo på gli, men KrF står fortsatt på nei til EU, sier Størvold.
KrFs EU-standpunkt til tross, Inger Lise Hansen har selv vært aktiv i Europeisk Ungdom, og er klart og utvetydig på ja-siden.
— Jeg ønsker at Norge skal være til stede på den internasjonale arena. Noen spørsmål kan ikke løses lokalt, og FN er i dag for svakt, sier hun.
Hansen får støtte fra Anne Solsvik (V), som også er ihuga EU-tilhenger.
— Dette er et av de mest grunnleggende spørsmålene der jeg er uenig i partiet, sier hun, og håper hennes syn på sikt får gjennomslag i partiet.
Valgfrihet og fordeling
Alle tre mener valgfrihet er viktig, men praten avslører store forskjeller i innholdet:
— Staten skal ikke legge alle rammene, sier Anne Solsvik (V).
— Men det viktigste er å sikre resurser til offentlig tjenestetilbud. De rike skal ikke alltid kunne velge andre alternativer. Det offentlige må være godt nok, sier Guri Størvold.
Sp-politikeren ønsker å ta et større politisk grep om fordeling.
— Vi trenger debatt om mer utjamning, sier Størvold.
Dette er de to andre ikke helt enig:
— Økt skattetrykk kan gå ut over verdiskapningen, sier Inger Lise Hansen (KrF), og får støtte fra Anne Solsvik.
— Nei, det er vanskelig å finne noen som er enige med Sp i dette, sier Guri Størvold.
— Også for noen som sitter i regjering med SV?
— Ja.
Gikk av på miljø
I miljøpolitikken er de tre unge kvinnene også svært enige. De er overbevist om at sentrum i norske politikk har den beste miljøpolitikken:
— Vi hadde sammen den eneste regjeringen i verden som gikk av på miljøpolitikk. Når jeg leser og hører hva KrF og Venstre mener om miljøpolitikk, så ser jeg at vi er enige om det meste. Sentrumsregjeringen hadde en veldig radikal miljøpolitikk, sier Størvold.
De to andre nikker: Sentrumsregjeringen hadde en ærefull avgang. Om ikke annet, kan de enes om det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**