-Faktiske handlinger nødvendig i bymiljøpolitikken

Det er gledelig at Høyre kommer miljøpolitikken og Venstre i møte, sier Venstres toppkandidat i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen som en reaksjon på Ordførerens utspill om Stavanger som miljøby. Venstre har lenge hevdet at miljøspørsmål blir et av de viktigste tema i valgkampen. – Det er fristende å si velkommen etter, men Venstre er bevisst på at miljøsakene vinnes gjennom flertallsvedtak. Venstre utfordrer Ordføreren på klare saker der det er nødvendig med holdningsendring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Ordføreren viser med dette en kald skulder til Frp i Stavanger. Å være tydelig på miljø er det motsatte av Frp-politikk, konstaterer Thorbjørnsen. Han viser til at Frp senest i mai stemte mot at Stavanger skulle legge FNs klimarapporter til grunn. Fremskrittspartiet stemte da også mot å forsere Bybanen så fort som mulig, og å utvide avfallsinnsamlingen til å gjelde plast.

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Tore Nilsen

– Venstre konstaterer at de fleste sakene som ordføreren nevner er saker som enten er vedtatt eller som er til utredning, sier Thorbjørnsen. – Å forby plastposer er et nasjonalt anliggende. Testen på hvor miljøvennlig Ordføreren egentlig er avgjøres av viktige lokale saker.
Venstre krever Bybanen igangsatt i kommende periode. Første trasé er til Forus og lufthavnen. Det haster med å gi befolkningen et alternativt til å bruke egen bil.
Boliger i Tasta bydel og friområdet ved Stokkavatnet skal ikke ødelegges av en åttefelts motorveg. Venstre krever derfor at E39 Eiganestunnelen, planlegges som lang tunnel forbi friområder og boliger.
Raseringen av Trehusbyen må stanse. Kulturminnene er vesentlig for Stavangers identitet. Reguleringsplanen som tillater riving på Nytorget må ta opp på ny og endres.

Venstre skal skaffe gjennomslag for en miljøvennlig og framtidsrettet transportpolitikk samt være en garantist for å trygge og gode nærmiljø, sier Thorbjørnsen.

Les mer >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**