Folkemøte i Bø om fisk, olje og miljø

NRK holder folkemøte i Bø 29. august som en del av oppkjøringa foran valget. Fisk, olje og miljø er tema. Programmet går direkte på NRKs nettsted, deretter sendes høydepunktene
i redigert form på radio og TV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


NRK-journalistene Geir Heljesen og Geir Johnsen skal være utspørrere under programmet i
Bø, det ene av NRKs to folkemøter av denne typen. Det andre blir seinere direktesendt fra Tromsø.

NRK Nordland har aldri før satset så mye på valgsendinger
som dette valgåret:
Valgoppkjøringa i NRK Nordland starter fra 20. august og varer til og med 10 september. Det vil være ti minutters valgsendinger på TV mandag til torsdag fra kl 20.45, med studiogjester og aktuelle valgsaker i fylket.

Førstekandidatene på fylkeslistene skal være med på utspørring som tidligere. Her kan publikum sende eller ringe inn spørsmål til kandidaten, også på direkten. Etter sendingene er det «nettmøte» hvor kandidaten møter velgerene på internettet. Rekkefølgen for utspørringen, er: Janne Skjelmo Nordås, Senterpartiet 21. august. Deretter Einar Jetne, RV/Rødt, May Valle, Venstre, Arve Knutsen, Kristelig folkeparti, Benn Mikalsen, Kystpartiet, Marit Tennfjord, Sosialistisk Venstre, Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet, Odd Eriksen, Arbeiderpartiet, og sist i denne rekken Oddleif Olavsen, Høyre
I nok et program presenteres de partiene som ikke er representert på fylkestinget, og som har liste ved dette valget.

Tidligere gjennomførte NRK Nordland bare en meningsmåling tett før valget. Denne gangen har NRK Nordland bestemt seg for å gjennomføre tre meningsmålinger: 20. august, 27. august, omlag 3. september.
Under selve valget er det valgvake på NRK-huset i Bodø med både radio og TV. Geir Johnsen leder valgvaken, og har med seg Høyre-mannen Steinar Høgaas som kommentator.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**