Frivillig kulturarbeid:

Organisasjoner og foreninger bør få bedre rammebetingelser. Frivillig kulturarbeid er bærebjelken i kommunens kulturtilbud. Kultur gir livskvalitet, har betydning for helsen og er forebyggende sosialt arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**