Helse og eldreomsorgen:

Kommunen bør se på dagens struktur i eldreomsorgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innbyggere som får vanskeligheter med å klare seg selv, må etter en faglig og personlig vurdering få det tilbudet som dekker vedkommendes behov. Kommunen skal fortsatt ha et differensiert tjenestetilbud innen helseomsorgen som strekker seg fra lettere boligbasert omsorg til døgnkontinuerlig pleie i og utenfor institusjon.
Re kommune bør søke å samlokalisere eldreboliger i tilknytning til fellestjenester og institusjonsbasert omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**