Helsesøstertjenesten:

Re Venstre ønsker å styrke helsesøstertjenesten. Dette kan fange opp unge med problemer og gjennom dette snu behandlende tiltak til forebyggende arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**