Kollektivtransport:

Kollektivtransport er viktig. Re Venstre ønsker en forsering av eksisterende ambisjoner i kommuneplanen 2008 – 2019. Spesielt viktig er det med kollektivtransport fra tettstedene til Revetal og fra Revetal til nærliggende byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**