Langøya:

Re Venstre viser til flere uheldige hendelser i virksomheten på Langøya de siste årene. Re kommune må ha et aktivt forhold til virksomheten og spesielt være bevisst i forhold til transport og lagring av miljøfarlig avfall, og ha god kontroll på vannkvaliteten rundt øya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**