Livssynsnøytralt seremonirom:

Biblioteket bør flyttes til Revetal og samlokaliseres med et nytt kulturhus. Det samme huset bør også inneholde et livssynsnøytralt seremonirom, for Res innbyggere generelt og Revetal menighet spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**