Voksentetthet i skolen:

Det bør være nok ressurser i skolen til å fange opp og sette inn tiltak i forhold til barns atferds- og lærevanskeligheter. Re Venstre ønsker økt tverrfaglig samarbeid i barnehagene og skolene i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**