8. FORSVARET

Gjennom et halvt århundre har Troms vært et hovedtyngdepunkt for Forsvaret. Gjennom disse årene er det bygd opp fasiliteter som gjør at det neppe noe sted i landet ligger bedre til rette for utdanning og øving for norske og allierte soldater. Vi har en lang kyst i nord og store ressurser å forsvare. Troms Venstre vil at Forsvaret fortsatt skal ha sin plass i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lokalsamfunn i Troms og Forsvaret har tilpasset seg hverandre, i all hovedsak på en positiv måte. Denne erfaringa og det faktum at svært mange forsvarsanlegg og -områder er anlagt for militær utdanning og øvelser, gjør at det nasjonalt sett vil være riktig å satse på de store investeringer som allerede er gjort. Indre Troms er også velegnet for trening til internasjonale operasjoner. Derfor mener Troms Venstre at indre Troms fortsatt skal være et kjerneområde for Hæren. Nord-Norge har ingen befalsskoler, og det ville være naturlig at Hærens befalsskole hadde administrasjon og fellesutdanning der de fleste bataljonene har tilhørighet.

Troms Venstre ønsker også å legge til rette for tilbeordrede forsvarsfamilier. For å utnytte samfunnsressursene best mulig, må fylkeskommunen og kommunene inngå sivilt-militært samarbeid med Forsvaret på felles interesseområder. Troms Venstre vil derfor gå inn for en egen samarbeidsavtale mellom Fylkeskommunen og Forsvaret i Troms.

Troms Venstre vil arbeide for:
at utdanning av soldater fortsatt skal foregå i Troms
å lokalisere Hærens befalsskoleadministrasjon til Troms
å legge til rette for og rekruttere forsvarsfamilier til Troms
en samarbeidsavtale mellom Fylkeskommunen og Forsvaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**