Liste

Rakkestad Venstes liste ved valget 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Villy Tjerbo

Villy Tjerbo

Villy Tjerbo
Foto: Aril Foto

Til daglig er Villy leder av Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat. Han har tidligere lang ledererfaring fra forsvaret, Riksrevisjonen og fylkeskommunal revisjon. Villy gleder seg til å aktivt kunne gå inn i lokalpolitikken og er vår ordførerkandidat. Han er opptatt av kommunal forvaltning, kultur og sosialt ansvar. Les mer om Villy her.

2. Bjørn Erik Studsrud

Bjørn Erik Studsrud

Bjørn Erik Studsrud
Foto: JTG

Bjørn Erik er en av initiativtagerne til Navet Næringshage og har der sitt daglige virke som prosjektleder. Han er utdannet historiker. Han er røykdykker i Rakkestad Brannvesen og er spesielt opptatt av kultur og næringsutvikling.

3. Kirsti Svendsen

Kirsti Svendsen

Kirsti Svendsen
Foto: JTG

Kirsti er kundekonsulent for bedriftkunder i Telenor. Kirsti har bred erfaring fra forrenings arbeid bl.a. som leder av Oshaug IL. Kirsti er Spesielt opptatt av vilkårene til de svakeste og barn og ungdomsarbeid.

4. Alban Gjegji

Alban Gjegji

Alban Gjegji
Foto: JTG

Alban er utdannet tømrer og driver et tømrer firma her i bygda. Han erogså utdannet engelsk lærer i Albania. Alban er interessert i småbedrifter,miljø og internasjonal politikk.

5. Jan Tore Gjøby

Jan Tore Gjøby

Jan Tore Gjøby
Foto: John Byman

Jan Tore jobber til daglig som senior elektor og automasjonsingeniør, og har over 20 års erfaring fra industrien. Han er leder av Rakkestad Venstre. Jan Tore er opptatt av miljø, kommunal forvaltning og næringsutvikling.

6. Elin Gjerberg
7. Ola Martin Wergeland Krog
8. Heidi Fjeldbraaten Lyngstad
9. Terje Christopher Romfog
10. Irene Syverstad Bergsland
11. Odd Magnus Eng
12. Magne Bjørnstad
13. Gro Jannike Nesting
14. Steffen Tjerbo
15. Niels Erling Orud
16. Synnøve B. Igland
17. Vermund Lyngstad
18. Aslaug Lillian Kristiansen
19. Fredrik Orud
20. Iris Gattermann Olsen
21. Finn Borchgrevik Mathisen
22. Sindre Westbye
23. Bjørn Glosli
24. Torhild Fossli
25. Tor Normann Nakkim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**